ponedjeljak, 24. lipnja 2019.

Siromasi


Na ulici sumornoj
stala je da rida,
uboga djevojčica
podno siva zida.

Negdje joj majku
odvedoše juče,
a ona ju je tražila
dok vjetrovi huče.

Nije znala da su to
bila mrtvačka kola,
završila je jedna priča
puna patnje i bola.

Završilo je jedno doba
neprospavanih noći,
sad u miru konačno će
predahnuti moći.

Stari grobar pozna jad
i često ima takve goste,
prostre bijelu plahtu
i sami se od njih oproste.

Kako ono i življaše,
na rubovima grada,
tako će im i grob biti
daleko od arkada.

Mrva zemlje njihova je
sad konačno ima dom,
mnoštvo takvih odmoriti će
u malenom grobu tom.

Njihov je svijet sad novi
gore u visinama,
takva je sudba onih
što žive u tminama.

A što još treba da doživi
ono ubogo dijete,
sve bi moglo biti drugačije
da promijeniš se svijete!

Nikola Dominis

Istaknuto

Zašto sam pokrenuo blog "URBAN KATOLIK"

Urban katolik Ovaj blog pokrenuo sam s željom da se približim onim katolicima koji žele biti moderni, urbani i živjeti svetost u ovom ...